نصب و راه اندازی دستگاه ۶ واحدی دیری مستر در اردبیل