دامداری دشت رادین

شرح پروژه

نصب ور اه اندازی بزرگترین دستگاه شیردوشی روتاری آسیا و خاورمیانه در استان قزوین ، دامداری دشت رادین در سال 1395 توسط متخصصین شرکت پیک تک به بهره برداری رسید. این مهم با مدیریت و برنامه ریزی جناب مهندس دقیقی و کلیه متخصصین شاغل در مجموعه اوین دشت و دشت رادین جامه عمل به تن پوشاند . این دستگاه 82 واحدی با قابلیت دوشش 560 راس دام در ساعت بهترین راندمان را برای دوشش در گله های بزرگ را دارد.درحال حاظر دامداری فوق با ظرفیت 2000 راس دام در حال بهره برداری است.

EnglishIran