فروش بزرگترین دستگاه روتاری مجهز به آخرین تکنولوژی روز در ایران

در اسفند ماه  سال1395 با امضا قرار داد بین شرکت پیک تک و مجموعه شیرو گوشت احسان(متعلق به حاج احسان صابری) فروش بزرگترین روتاری در ایران (90 واحدی) مجهز به آخرین تکنولوژی روز دنیا صورت گرفته و طبق برنامه ریزی این پروژه تا انتهای سال 96 به بهره برداری خواهد رسید.لازم به ذکر است این پروژه در اسلامشهر تهران انجام خواهد شد.