حضوری دوباره در عرصه جهانی،نصب و راه اندازی روتاری 100 واحدی دیریمستر

حضوری قدرتمند در عرصه جهانی ، شرکت پیک تک در تابستان امسال  با عقد قرارداد با دامداری “بلدنا”در “الخور” قطر،روتاری 100 واحدی دیریمستر را نصب کرده و به بهره برداری رسید.