آوین ژن-دکتر سیاح

  • آوین ژن-دکتر سیاح

نصب و راه اندازی دستگاه 18×2 بزدوش شرکت دیری مستر یکی دیگر از موفقیت های شرکت پیک تک دوشان می باشد.

Category: شیردوشی

Share:

0 comments

Write a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishIran