دامداری “بلدنا”

  • دامداری “بلدنا”

سیستم شیردوشی روتاری 100 واحدی دیریمستر.

نصب شده توسط تیم فنی پیک تک.

تابستان و پاییز 1396/2017.

 

Category: شیردوشی

Share:

0 comments

Write a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishIran